Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler

Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler
Genel Bilgi - 1 sene önce

2021 itibariyle dünya nüfusunun 7,63 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Asya, toplam nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan en kalabalık kıtadır. 3,6 milyarlık toplam nüfusuyla dünyanın en kalabalık beş ülkesi Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Pakistan’dır. BM, küresel nüfusun 2100 yılına kadar 10 milyar sınırını aşacağını tahmin ediyor.

Nüfus artış hızı ülkeye ve bölgeye göre değişir. Bununla birlikte, çoğu ülke ve bölge pozitif nüfus artışına sahiptir. Ancak, Çin gibi bazı ülkelerde, hükümetin balonlaşan nüfusu azaltmaya yönelik önlemleri nedeniyle büyüme oranı önemli ölçüde azaldı. Nüfus artış oranı özellikle Sahra altı Afrika’da yüksektir; Tanzanya, Etiyopya ve DRC gibi ülkelerin 2100 yılına kadar en kalabalık on ülke listesinde Nijerya’ya katılmaları bekleniyor.

Nüfusu En Fazla Olan Ülkeler

Son BM tahminlerine göre, küresel nüfusun yaklaşık %47’si veya 3.6 milyar insan beş ülkede yaşıyor. En kalabalık on ülkeden beşi Asya’da, üçü Amerika’da ve biri Avrupa ve Afrika’da.

1,4 milyar nüfusuyla Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %18,4’ünü oluşturur. Çin nüfusunun küresel nüfusa oranı yıllar geçtikçe azalmaktadır. 2000 yılında küresel nüfusun %21’ini oluşturuyordu. ABD’nin biraz daha büyük bir toplam yüzey alanına sahip olmasına rağmen, Çin’in nüfusu ABD nüfusunun yaklaşık dört katıdır.

Hindistan ve Çin, nüfusu bir milyardan fazla olan tek iki ülkedir. Hindistan’ın nüfusu 1,37 milyar, bu da onu en kalabalık ikinci ülke yapıyor. Kilometrekare başına yaklaşık 409 kişi ile nüfusun en yoğun olduğu 19. ülkedir. %1,2’lik nüfus artış oranıyla Hindistan, 1,5 milyardan fazla insanı barındıran ilk ülke olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, 328,2 kişi veya küresel nüfusun %4,3’ü ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. ABD’de yaklaşık 90 milyon insan göçmen ve onların ABD doğumlu çocukları. En yüksek göç oranlarından birine sahip ve araştırmacılar 2065 yılına kadar göçmenlerin nüfusun %36’sını oluşturacağını tahmin ediyor. BM, ABD’nin diğer sekiz ülke ile birlikte 2050 yılına kadar küresel nüfusun yarısını oluşturacağını tahmin ediyor.

Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler

Endonezya ve Pakistan, dünyanın en kalabalık beş ülkesinin listesini tamamlıyor. Endonezya’nın nüfusu 270,6 milyon iken, Pakistan nüfusu 216,6 milyon veya küresel nüfusun sırasıyla %3,6 ve %2,83’ü. İstatistikler, Endonezya nüfusunun 2009 ile 2019 yılları arasında yılda yaklaşık %1,1 arttığını, Pakistan nüfusunun ise aynı dönemde yıllık %1,45 arttığını gösteriyor. Endonezya, dünyanın en kalabalık adası olan Java’ya ev sahipliği yapmaktadır.

Brezilya ve Nijerya, sırasıyla Güney Amerika ve Afrika’daki en kalabalık ülkelerdir. Brezilya’nın nüfusu yaklaşık 211 milyon (%2,76), Nijerya ise yaklaşık 201 milyon (%2,63). BM’ye göre, Brezilya’nın nüfusu 2050’de 238 milyonla zirve yapacak. Ülkenin nüfus artışına katkıda bulunan ana faktör Afrika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen göç. Nijerya, Afrika nüfusunun yaklaşık %15,5’ine ev sahipliği yapmaktadır. Ülkede Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesinden (115 milyon kişi ile Etiyopya) 85 milyondan fazla insan var. Nijeryalı nüfus artışı, yüksek doğurganlık oranı ve geniş ailelerin tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. BM, Nijerya’nın 2050 yılına kadar en kalabalık üçüncü ülke olarak ABD’yi geçeceğini tahmin ediyor.

Bangladeş, yaklaşık 163 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 8. ülkesidir. Küresel nüfusun %2,13’ünü temsil eden ülke nüfusu, ABD nüfusunun neredeyse yarısıdır.

Yüzölçümü itibariyle dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya Federasyonu, 144,4 milyon kişi veya küresel nüfusun %1,9’u ile 9. nüfuslu ülkedir. Avrupa’daki son otuz yılda nüfus artışı ve düşüş karışımı yaşayan ülkelerden biridir. Rusya’nın 1990’da 148 milyon insanı vardı, ancak nüfus 2000’de 146.6 milyona ve 2010’da 142 milyona düştü. Ancak, 2010 ile 2019 arasında, nüfus 2 milyona yakın büyüdü.

Meksika, 127,6 milyon kişi veya küresel nüfusun %1,7’si ile en kalabalık on ülkenin listesini tamamlıyor. Meksika’nın nüfusu, iki ülkenin kara sınırını paylaşmasına rağmen ABD nüfusunun neredeyse üçte biri. Aslında, ABD’ye en büyük göçmen kaynaklarından biridir.

Nüfusu En Az Ülkeler

En az nüfuslu beş ülkede toplam 77.000 kişi var, ABD’nin tüzel kişiliği olmayan bölgesi Guam’ın neredeyse yarısı. Bu ülkeler aynı zamanda kara boyutuna göre dünyanın en küçük ülkeleridir.

İtalya, Roma’nın bir yerleşim bölgesi olan Vatikan Şehri, yaklaşık 825 kişi ile dünyanın en az nüfuslu ülkesidir. Nüfus, çoğunlukla din adamları ve rahipler ve sıradan insanlar gibi üyelerden oluşur. Şehir devletinin tüm sakinleri Katoliktir.

11.650 kişilik nüfusu ile Tuvalu en az nüfuslu ikinci ülkedir. Ada ülkesi %0,86 nüfus artış oranına sahiptir. Tuvalu’nun nüfusu, yüksek doğum oranı ve düşük ölüm oranı nedeniyle son otuz yılda istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler

Nauru, yaklaşık 12.580 kişilik bir nüfusa sahip 4. en az nüfuslu ülkedir. 1996 ile 2006 arasında, ülke 10.672’den 9.878’e önemli bir nüfus düşüşü yaşadı. Göçmen işçilerin ülkelerine geri gönderilmesi düşüşe katkıda bulundu. Ülke, 2006 ile 2016 arasında bir nüfus artışı dönemi yaşamasına rağmen, o zamandan beri nüfus istikrarlı bir düşüş yaşıyor.

Palau ve San Marino, sırasıyla 18.000 ve 33.860 kişi ile en az nüfuslu beş ülke listesini tamamladı. Palau, nüfusunun üçte ikisi Koror Adası’nda yaşayan 340 adadan oluşan bir ada ülkesidir.

En Yoğun Ve En Seyrek Nüfuslu 5 Ülke

Sıra Ülke Nüfus Yoğunluğu (km kare arazi alanı başına düşen kişi)
1 Monako 19.196
2 Singapur 7.953
3 Bahreyn 2.017
4 Maldivler 1.719
5 Malta 1.514

Küresel nüfus 7,63 milyar ve Dünya’nın toplam yüzey alanı 510,1 milyon kilometre karedir. Bu nedenle, dünyanın nüfus yoğunluğu kilometrekare başına yaklaşık 15 kişidir. Ancak tek arazi alanı (150 milyon mil kare) dikkate alınırsa nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 50.9 kişidir. Ancak bu sayı, çöller ve yüksek dağlar gibi dünyanın bazı bölgelerinde yaşanamaz olduğu için nüfus yoğunluğunun gerçek bir yansımasını vermiyor. Dünya Bankası’na göre, Dünya’nın nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 59.62 kişidir (2018)

Fransa sınırındaki bir şehir devleti olan Monako, kilometrekare başına 19.196 kişi ile dünyanın en yoğun nüfuslu egemen devletidir. Monako, 2,1 km2’lik alanı kaplayan dünyanın ikinci en küçük ülkesidir. Yaklaşık 39.000 kişilik bir nüfusa sahiptir.

Singapur, 728 kilometrekarelik yüzölçümüyle 176. en büyük ülkedir. 5,7 milyonluk nüfusuyla mil kare başına 7,953 kişi nüfus yoğunluğuna sahip ve onu en yoğun nüfuslu ikinci ülke yapıyor.

Bahreyn, bir şehir devleti olmayan en yoğun nüfuslu ülkedir ve kilometrekareye 2.017 kişi düşmektedir. Yaklaşık 780 kilometrekarelik bir alanı (Asya’nın en küçük 3. ülkesi) kaplar ve yaklaşık 1,6 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Maldivler ve Malta, kilometrekare başına 1.719 ve 1.514 kişi ile nüfusun en yoğun olduğu 4. ve 5. ülkelerdir.

Sıra Ülke Nüfus Yoğunluğu (km kare arazi alanı başına düşen kişi)
1 Moğolistan 2
2 Namibya 3
3 Avustralya 3
4 İzlanda 4
5 Surinam 4

Moğolistan, kilometre kare başına sadece 2 kişi ile dünyanın en seyrek nüfuslu ülkesidir. 1,6 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar ve yaklaşık 3,3 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Namibya ve Avustralya, kilometrekareye 3 kişi ile en seyrek nüfuslu ikinci ülkelerdir. Namibya, Sahra Altı Afrika’nın en kurak ülkesidir. 825.615 kilometrekareyi kaplar ve 2.75 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Avustralya dünyanın en büyük 6. ülkesi olmasına rağmen (7,7 milyon kilometre kare) 25,7 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

İzlanda ve Surinam, kilometre kare başına 2,1 ve 2,9 kişi ile en seyrek nüfuslu 4. ve 5. ülkelerdir. İzlanda, yaklaşık 103.000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve 357.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Ancak insanların çoğu güneybatı bölgelerinde yaşıyor. Surinam’da yaklaşık 542.000 kişi yaşamaktadır ve 163.821 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve toplam arazi alanının %80’ini orman oluşturmaktadır.

Dünya Genelinde Nüfus Dağılımı

En son Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel nüfus 7,6 milyar (2019). Dünya nüfusu 1800’de 1 milyardan yaklaşık 6,8 milyar arttı. Ancak, nüfus artış hızı son 50 yılda %2,2’den %1,1’e düştü. Pozitif nüfus artışına rağmen, dünya bölgeleri ve kıtaları yıllar içinde karışık büyüme yaşadı.

Nüfusun Arttığı Bölgeler

Birkaç istisna dışında çoğu kıta ve dünya bölgesi, güçlü bir nüfus artışı yaşamaya devam ediyor. Boyut ve nüfus bakımından dünyanın en büyük kıtası olan Asya, nüfusun arttığı kıtalardan biridir. Asya-Pasifik bölgesi 2013 yılında yaklaşık 4,3 milyar veya dünya nüfusunun %60’ını oluşturan bir nüfusa sahipti. Şu anda Asya’da, 2,3 milyarı Doğu Asya ve Pasifik’te ve 1,8 milyarı Güney Asya’da olmak üzere 4,5 milyardan fazla insan var. Kıta, dünyanın en kalabalık iki ülkesine ev sahipliği yapıyor; Çin ve Hindistan. Asya’da nüfus artışı yaşansa da, büyüme hızı %0,96’ya geriledi.

Asya alt bölgelerinin yanı sıra, Sahra Altı Afrika da pozitif nüfus artışı yaşıyor. Sahra Altı Afrika, Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Afrika ülkelerinden oluşur. Bu bölgenin nüfusu 2009’da 845,7 milyon iken (2019) yaklaşık 1,1 milyarlık bir nüfusa sahip. Yıllık %2,3’lük bir nüfus artış hızı ile BM, bölgenin nüfusunun 2050’ye kadar 2-2,5 milyar olacağını tahmin ediyor.

Avrupa ve Orta Avrupa bölgesi yaklaşık 921,1 milyonluk bir nüfusa veya toplam dünya nüfusunun %12,1’ine sahiptir. Bölge, 1960 ve 1993 yılları arasında yıllık %1,2 büyüme oranıyla istikrarlı bir nüfus artışı yaşadı. Bununla birlikte, 1994 ve 2004 yılları arasında %0.5’in altında bir büyüme oranı yaşamıştır. Bölge nispeten düşük bir nüfus artış oranına sahip olmasına rağmen, çoğu ülke artan yaşam süresi ve göç nedeniyle artan bir nüfusa sahiptir.

Nüfusun Azaldığı Bölgeler

Orta Avrupa ve Baltık, muhtemelen son otuz yılda nüfusunda sürekli bir düşüş kaydeden küresel olarak tek bölgedir. 1989’da 110,8 milyondan yaklaşık 102,3 milyonluk bir nüfusa veya %-8,3 nüfus artışına sahiptir.

2100’E Kadar En Nüfuslu Ülkeler

Bu tablo tahmini verileri göstermektedir.

Sıra Ülke Tahmini Nüfus (2100)
1 Hindistan 1.090.000.000
2 Nijerya 791.000.000
3 Çin 732.000.000
4 Amerika Birleşik Devletleri 336.000.000
5 Pakistan 248.000.000
6 DR Kongo 246.000.000
7 Endonezya 229.000.000
8 Etiyopya 223.000.000
9 Mısır 199.000.000
10 Tanzanya 186.000.000

BM tahminlerine göre, 21. yüzyılın sonunda dünya nüfusu 11 milyarı aşacak. Önümüzdeki yıllarda küresel nüfus istikrarlı bir şekilde artacak olsa da, 2064 civarında 9.7 milyar ile zirve yapabilir. Afrika ülkelerinin nüfus bazında ilk on ülke listesine hakim olacağı tahmin edilmektedir. Sadece Çin, Hindistan, ABD, Pakistan ve Endonezya 2100’de ilk on listesinde yer alacak.

Hindistan, nüfus artışındaki genel düşüşe rağmen 1,1 milyar insanla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin’i geçecek. Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 791 kişi ile en kalabalık ikinci ülke olacak. ABD’den on kat daha küçük olan Nijerya, esas olarak yüksek doğurganlık oranı ve büyük ailelere duyulan ihtiyaç gibi kültürel faktörler nedeniyle 2100’ün ötesinde istikrarlı bir nüfus artışı yaşamaya devam edecek. Çin’in nüfusu neredeyse yarı yarıya azalarak 730 milyon kişiye düşecek, ABD nüfusu ise 10 milyon artarak 336 milyona yükselebilir ve bu da Çin’i en kalabalık dördüncü ülke yapar. DRC, Etiyopya, Mısır ve Tanzanya 2100 yılına kadar en kalabalık on ülke listesinde de yer alacak.

Sahra Altı Afrika, çeşitli faktörler nedeniyle 2100 yılına kadar nüfus artışı yaşamaya devam edecek. Afrika’daki nüfus artışının nedenlerinden biri yüksek doğurganlık seviyeleridir. Çoğu Afrika ülkesinde doğurganlık oranı kadın başına en az 3,5 doğumdur. DRC’de doğurganlık oranı kadın başına 4,53 doğum iken Nijerya’nın doğurganlık oranı kadın başına 4,85 doğumdur. Doğurganlık seviyelerinin yanı sıra erken annelik de nüfus artışına katkıda bulunacaktır. Kadınların çoğu erken yaşlarda anne olur ve çoğul gebelikler yapmalarına olanak tanır. Diğer faktörler arasında geniş aileler için kültürel bir tercih ve düşen ölüm oranları sayılabilir.

Dünya Nüfus Sıralaması

Sıra Ülke Toplam nüfus
1 Çin 1.397.715.000
2 Hindistan 1.366.417.750
3 Amerika Birleşik Devletleri 328.239.520
4 Endonezya 270.625.570
5 Pakistan 216.565.320
6 Brezilya 211.049.530
7 Nijerya 200.963.600
8 Bangladeş 163.046.160
9 Rusya Federasyonu 144.373.540
10 Meksika 127.575.530
11 Japonya 126.264.930
12 Etiyopya 112.078.730
13 Filipinler 108.116.620
14 Mısır, Arap Cum. 100.388.070
15 Vietnam 96.462.110
16 Kongo, Dem. Rep. 86,790,570
17 Türkiye 83.429.620
18 Almanya 83.132.800
19 İran, İslam Cumhuriyeti 82.913.910
20 Tayland 69.625.580
21 Fransa 67.059.890
22 Birleşik Krallık 66.834.400
23 İtalya 60.297.400
24 Güney Afrika 58.558.270
25 Tanzanya 58.005.460
26 Myanmar 54.045.420
27 Kenya 52.573.970
28 Kore Cumhuriyeti 51.709.100
29 Kolombiya 50.339.440
30 ispanya 47.076.780
31 Arjantin 44.938.710
32 Ukrayna 44.385.150
33 Uganda 44.269.590
34 Cezayir 43.053.050
35 Sudan 42.813.240
36 Irak 39.309.780
37 Afganistan 38.041.750
38 Polonya 37.970.870
39 Kanada 37.589.260
40 Fas 36.471.770
41 Suudi Arabistan 34.268.530
42 Özbekistan 33.580.650
43 Peru 32.510.450
44 Malezya 31.949.780
45 Angola 31.825.290
46 Gana 30.417.860
47 Mozambik 30.366.040
48 Yemen, Rep. 29.161.920
49 Nepal 28.608.710
50 Venezuela, RB 28.515.830
51 Madagaskar 26.969.310
52 Kamerun 25.876.380
53 Fildişi Sahili 25.716.540
54 Kore, Dem. Halk Cumhuriyeti 25.666.160
55 Avustralya 25.364.310
56 Nijer 23,310,720
57 Sri Lanka 21.803.000
58 Burkina Faso 20.321.380
59 Mali 19.658.030
60 Romanya 19.356.540
61 Şili 18.952.040
62 Malawi 18.628.750
63 Kazakistan 18.513.930
64 Zambiya 17.861.030
65 Ekvador 17.373.660
66 Hollanda 17.332.850
67 Suriye Arap Cumhuriyeti 17.070.130
68 Guatemala 16.604.030
69 Kamboçya 16.486.540
70 Senegal 16.296.360
71 Çad 15.946.880
72 Somali 15.442.910
73 Zimbabve 14.645.470
74 Gine 12.771.250
75 Ruanda 12.626.950
76 Benin 11.801.150
77 Tunus 11.694.720
78 Burundi 11,530,580
79 Bolivya 11.513.100
80 Belçika 11.484.060
81 Küba 11.333.480
82 Haiti 11.263.080
83 Güney Sudan 11.062.110
84 Dominik Cumhuriyeti 10.738.960
85 Yunanistan 10.716.320
86 Çek Cumhuriyeti 10.669.710
87 İsveç 10.285.450
88 Portekiz 10.269.420
89 Ürdün 10.101.690
90 Azerbaycan 10.023.320
91 Birleşik Arap Emirlikleri 9.770.530
92 Macaristan 9.769.950
93 Honduras 9.746.120
94 Belarus 9.466.860
95 Tacikistan 9.321.020
96 İsrail 9.053.300
97 Avusturya 8.877.070
98 Papua Yeni Gine 8.776.110
99 İsviçre 8.574.830
100 Gitmek 8.082.370
101 Sierra Leone 7.813.220
102 Lao PDR 7.169.450
103 Paraguay 7.044.640
104 Bulgaristan 6,975,760
105 Sırbistan 6,944,980
106 Lübnan 6.855.710
107 Libya 6.777.450
108 Nikaragua 6.545.500
109 Kırgız Cumhuriyeti 6.456.900
110 El Salvador 6.453.550
111 Türkmenistan 5,942,090
112 Danimarka 5.818.550
113 Singapur 5,703,570
114 Finlandiya 5.520.310
115 Slovak cumhuriyeti 5.454.070
116 Kongo Cumhuriyeti 5.380.510
117 Norveç 5.347.900
118 Kosta Rika 5.047.560
119 Umman 4.974.990
120 İrlanda 4.941.440
121 Liberya 4.937.370
122 Yeni Zelanda 4.917.000
123 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.745.190
124 Batı Şeria ve Gazze 4.685.310
125 Moritanya 4.525.700
126 Panama 4.246.440
127 Kuveyt 4.207.080
128 Hırvatistan 4.067.500
129 Gürcistan 3.720.380
130 Uruguay 3.461.730
131 Bosna Hersek 3.301.000
132 Moğolistan 3.225.170
133 Eritre 3.213.970
134 Ermenistan 2.957.730
135 Jamaika 2.948.280
136 Arnavutluk 2.854.190
137 Katar 2.832.070
138 Litvanya 2.786.840
139 Moldova 2.657.640
140 Namibya 2.494.530
141 Gambiya 2.347.710
142 Botsvana 2.303.700
143 Gabon 2.172.580
144 Lesoto 2.125.270
145 Slovenya 2.087.950
146 Kuzey Makedonya 2.083.460
147 Gine-Bissau 1.920.920
148 Letonya 1.912.790
149 Bahreyn 1.641.170
150 Trinidad ve Tobago 1.394.970
151 Ekvator Ginesi 1.355.990
152 Estonya 1.326.590
153 Doğu Timor 1.293.120
154 Mauritius 1.265.710
155 Kıbrıs 1.198.580
156 Eswatini 1.148.130
157 Cibuti 973.560
158 Fiji 889.950
159 Komorlar 850.890
160 Guyana 782.770
161 Butan 763.090
162 Solomon Adaları 669.820
163 Karadağ 622.140
164 Lüksemburg 619.900
165 Surinam 581.360
166 Cabo Verde 549.930
167 Maldivler 530.950
168 Malta 502.650
169 Brunei Darüsselam 433.290
170 Belize 390.350
171 Bahamalar 389.480
172 İzlanda 361,310
173 Vanuatu 299.880
174 Barbados 287.020
175 Sao Tome ve Principe 215.060
176 Samoa 197.100
177 St. Lucia 182.790
178 Kiribati 117.610
179 Mikronezya Fed. Sts. 113.810
180 Grenada 112.000
181 St. Vincent ve Grenadinler 110.590
182 Tonga 104.490
183 Seyşeller 97.630
184 Antigua ve Barbuda 97.120
185 Andorra 77.140
186 Dominika 71.810
187 Marşal Adaları 58.790
188 St. Kitts ve Nevis 52.830
189 Monako 38.960
190 Lihtenştayn 38.020
191 San Marino 33.860
192 Palau 18.010
193 Nauru 12.580
194 Tuvalu 11.650
195 Vatikan Şehri 825

Nüfusa Göre Bölgeler

Aşağıdaki tablo, bölge nüfusu ve bağımlılıkları göstermektedir. Bu coğrafi varlıklar kesinlikle ülke olarak kabul edilmez, aksine diğer ülkelerle ilişkilidir.

Sıra Bölge / Bağımlılık İlgili Ülke Toplam nüfus
1 Tayvan Çin 23.568.378
2 Hong Kong Çin 7.500.700
3 Porto Riko Amerika Birleşik Devletleri 3.193.694
4 Kosova Tartışmalı, Sırbistan hak iddia ediyor 1,873,160
5 Makao Çin 682.800
6 Fransız Polinezyası Fransa 275.918
7 Yeni Kaledonya Fransa 271.407
8 Guam Amerika Birleşik Devletleri 168.485
9 Curacao Hollanda 163.424
10 Aruba Hollanda 116.576
11 Jersey Birleşik Krallık 107.800
12 Man Adası Birleşik Krallık 83.314
13 Aziz Martin Fransa 77.741
14 Bermuda Birleşik Krallık 71.176
15 Cayman Adaları Birleşik Krallık 65.813
16 Guernsey Birleşik Krallık 62.792
17 Grönland Danimarka 56.225
18 Amerikan Samoası Amerika Birleşik Devletleri 55.100
19 Kuzey Mariana Adaları Amerika Birleşik Devletleri 53.883
20 Faroe Adaları Danimarka 52.110
21 Turks ve Caicos Adaları Birleşik Krallık 42.953
22 Sint Maarten Hollanda 41.486
23 Cebelitarık Birleşik Krallık 34.003
24 Britanya Virjin Adaları Birleşik Krallık 30.030
25 Dikelya ve Akrotiri Birleşik Krallık 18.195
26 Cook Adaları Yeni Zelanda 17.459
27 Anguilla Birleşik Krallık 14.731
28 Wallis ve Futuna Fransa 11.558
29 Saint Barthelemy Fransa 9.961
30 Saint Pierre ve Miquelon Fransa 5.997
31 Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha Birleşik Krallık 5.633
32 Montserrat Birleşik Krallık 4.649
33 Falkland Adaları (Islas Malvinas) Birleşik Krallık 3.398
34 Svalbard Norveç 2.939
35 Noel Adası Avustralya 1.843
36 Norfolk Adası Avustralya 1.748
37 Niue Yeni Zelanda 1.620
38 Tokelau Yeni Zelanda 1.499
39 Paracel Adaları Çin, Vietnam ve Tayvan arasında ihtilaflı 1000’in üstünde
40 Cocos (Keeling) Adaları Avustralya 544
41 Pitcairn Adaları Birleşik Krallık 50

@GenelPara
GenelPara olarak canlı döviz kurları, anlık altın fiyatları, hisse yorumları, kripto para piyasasını, bankacılık işlemlerini, ekonomi ve finans'a ait daha birçok farklı içerikleri siz değerli takipçilerimiz için paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bize sorabilirsiniz veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR
Profil Resmi
Yorum yaparak GenelPara'ya ait Temel Kurallar ve Gizlilik Politikası metinlerini kabul etmiş olursunuz.

    İlk yorum yapan siz olun.

    GenelPara Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. Her yıl ÜCRETSİZ olarak yüksek kaliteli içeriğe, grafiklere ve piyasa fiyatlarına ulaşabilmeniz için milyonlarca dolar harcıyoruz. Bu, sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. GenelPara.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyin. Engelleyiciyi Kapattım!