Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler

Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler
Genel Bilgi - 8 ay önce

2023 yılı itibariyle dünya nüfusunun 7,63 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Asya, toplam nüfusun yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapan en kalabalık kıtadır. Toplam nüfusu 3,6 milyar olan dünyanın en kalabalık beş ülkesi Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Pakistan’dır. BM, dünya nüfusunun 2100 yılına kadar 10 milyarı aşacağını tahmin ediyor.

Nüfus artışı ülkeye ve bölgeye göre değişir. Bununla birlikte, çoğu ülke ve bölge pozitif nüfus artışı göstermektedir. Bununla birlikte, Çin gibi bazı ülkelerde, hükümetin balon nüfusunu azaltmaya yönelik önlemleri nedeniyle büyüme oranı önemli ölçüde düştü. Nüfus artışı özellikle Sahra altı Afrika’da yüksektir; Tanzanya, Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin 2100 yılına kadar en kalabalık on ülke listesinde Nijerya’ya katılması bekleniyor.

Nüfusu En Fazla Olan Ülkeler

En son BM tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %47’si veya 3,6 milyar insan beş ülkede yaşıyor. En kalabalık on ülkeden beşi Asya’da, üçü Amerika’da ve bir tanesi Avrupa ve Afrika’da.

1,4 milyar nüfusu ile Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %18,4’ünü oluşturmaktadır. Çin nüfusunun dünya nüfusuna oranı yıllar içinde azalmaktadır. 2000 yılında dünya nüfusunun %21’ini oluşturuyorlardı. ABD’nin biraz daha büyük bir toplam alanı olmasına rağmen, Çin’in nüfusu ABD’nin yaklaşık dört katıdır.

Hindistan ve Çin, nüfusu bir milyardan fazla olan iki ülke. Hindistan 1.37 milyar nüfusa sahip ve onu en kalabalık ikinci ülke yapıyor. Kilometrekareye düşen yaklaşık 409 kişi ile en yoğun nüfuslu 19. ülkedir. %1,2’lik bir nüfus artış oranıyla Hindistan, 1,5 milyardan fazla insana ev sahipliği yapan ilk ülke olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, 328,2 kişi veya dünya nüfusunun %4,3’ü ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. ABD’de yaklaşık 90 milyon insan göçmenler ve onların ABD doğumlu çocukları. En yüksek göç oranlarından birine sahip ve araştırmacılar, 2065 yılına kadar göçmenlerin nüfusun %36’sını oluşturacağını tahmin ediyor. BM, Amerika Birleşik Devletleri’nin diğer sekiz ülkeyle birlikte 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısını oluşturacağını tahmin ediyor.

Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler

Endonezya ve Pakistan, dünyanın en kalabalık beş ülkesinin listesini tamamlıyor. Endonezya 270,6 milyon nüfusa sahipken, Pakistan 216,6 milyon veya dünya nüfusunun %3,6 ve %2,83’üne sahiptir. İstatistikler, Endonezya’nın nüfusunun 2009 ile 2019 arasında yılda yaklaşık %1,1 oranında arttığını, Pakistan’ın nüfusunun ise aynı dönemde yılda %1,45 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Endonezya, dünyanın en kalabalık adası Java’ya ev sahipliği yapmaktadır.

Brezilya ve Nijerya, sırasıyla Güney Amerika ve Afrika’daki en kalabalık ülkelerdir. Brezilya’nın nüfusu yaklaşık 211 milyon (%2.76), Nijerya’nın nüfusu ise yaklaşık 201 milyon (%2.63). Birleşmiş Milletler’e göre, Brezilya’nın nüfusu 2050’de 238 milyona ulaşacak. Ülkenin nüfus artışının arkasındaki ana faktör, Afrika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen göçtür. Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 15,5’i Nijerya’da yaşıyor. 85 milyondan fazla nüfusuyla ülke, Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesidir (115 milyon nüfuslu Etiyopya). Nijerya’nın nüfus artışı, yüksek doğurganlık oranı ve geniş aileleri tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. BM, 2050 yılına kadar Nijerya’nın en kalabalık üçüncü ülke olarak ABD’yi geçeceğini tahmin ediyor.

Yaklaşık 163 milyon nüfusuyla Bangladeş, dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesidir. Dünya nüfusunun %2,13’ünü oluşturan ülke nüfusu, ABD nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyor.

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya Federasyonu, 144.4 milyon kişi veya dünya nüfusunun %1.9’u ile 9. ülkedir. Avrupa’da son otuz yılda nüfus artışı ve düşüşün bir karışımını yaşayan ülkelerden biridir. 1990 yılında 148 milyon olan Rusya’nın nüfusu 2000 yılında 146,6 milyona, 2010 yılında ise 142 milyona düştü. Ancak 2010 ile 2019 yılları arasında nüfus neredeyse 2 milyona yükseldi.

Meksika, 127,6 milyon nüfusu veya dünya nüfusunun %1,7’si ile en kalabalık on ülkenin listesini tamamlıyor. İki ülke ortak bir kara sınırına sahip olmasına rağmen, Meksika’nın nüfusu ABD nüfusunun neredeyse üçte birini oluşturuyor. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri’ne en büyük göç kaynaklarından biridir.

Nüfusu En Az Ülkeler

En az nüfuslu beş ülkenin birleşik nüfusu 77.000’dir, bu da Birleşik Devletler’in tüzel kişiliği olmayan Guam topraklarının neredeyse yarısıdır. Bu ülkeler aynı zamanda alan bakımından dünyanın en küçük ülkeleridir.

İtalya‘nın bir yerleşim bölgesi olan Vatikan, Roma, yaklaşık 825 nüfusu ile dünyanın en seyrek nüfuslu ülkesidir. Nüfus esas olarak din adamlarından ve rahipler ve sıradan insanlar gibi üyelerden oluşur. Şehir devletinin tüm sakinleri Katoliktir.

11.650 nüfusu ile Tuvalu, en seyrek nüfuslu ikinci ülkedir. Ada ülkesinin nüfus artış oranı %0,86’dır. Tuvalu’nun nüfusu, yüksek doğum oranı ve düşük ölüm oranı nedeniyle son otuz yılda istikrarlı bir şekilde arttı.

Dünya Nüfus Sıralaması, Nüfusa Göre Ülkeler

Nauru, yaklaşık 12.580 kişilik nüfusu ile dördüncü büyük ülkedir. 1996 ve 2006 yılları arasında, ülke 10,672’den 9,878’e önemli bir nüfus düşüşü yaşadı. Göçmen işçilerin ülkelerine geri dönüşü düşüşe katkıda bulundu. Ülke, 2006 ve 2016 yılları arasında bir nüfus artışı dönemi yaşasa da, nüfus o zamandan beri istikrarlı bir şekilde azaldı.

Palau ve San Marino, sırasıyla 18.000 ve 33.860 nüfuslu en seyrek nüfuslu beş ülkenin listesini tamamlıyor. Palau, 340 adadan oluşan ve nüfusun üçte ikisi Koror adasında yaşayan bir ada ülkesidir.

En Yoğun Ve En Seyrek Nüfuslu 5 Ülke

Sıra Ülke Nüfus Yoğunluğu (km kare arazi alanı başına düşen kişi)
1 Monako 19.196
2 Singapur 7.953
3 Bahreyn 2.017
4 Maldivler 1.719
5 Malta 1.514

Dünya nüfusu 7.63 milyar ve dünyanın toplam yüzeyi 510,1 milyon kilometrekare. Bu nedenle, dünyanın nüfus yoğunluğu kilometrekareye yaklaşık 15 kişidir. Ancak, tek bir arazi alanı (150 milyon mil kare) düşünüldüğünde, nüfus yoğunluğu kilometrekareye 50,9 kişidir. Ancak, çöller ve yüksek dağlar gibi dünyanın bazı bölgeleri yaşanmaz olduğu için bu sayı nüfus yoğunluğunu tam olarak yansıtmamaktadır. Dünya Bankası’na göre dünyanın nüfus yoğunluğu kilometrekareye 59.62 kişi (2018)

Fransa sınırındaki bir şehir devleti olan Monako, kilometrekareye düşen 19,196 kişiyle dünyanın en yoğun nüfuslu egemen devletidir. Monako 2,1 km2 ile dünyanın en küçük ikinci ülkesidir. Yaklaşık 39.000 kişilik bir nüfusa sahiptir.

Singapur, 728 kilometrekarelik yüzölçümü ile 176. büyük ülkedir. 5,7 milyonluk nüfusuyla, mil kare başına 7.953 kişilik bir nüfus yoğunluğuna sahip olup, onu en yoğun nüfuslu ikinci ülke haline getirmektedir.

Kilometrekareye düşen 2.017 kişiyle Bahreyn, şehir devleti olmayan en yoğun nüfuslu ülkedir. Yaklaşık 780 kilometrekarelik bir alanı kaplar (Asya’nın üçüncü en küçük ülkesi) ve yaklaşık 1,6 milyon nüfusa sahiptir. Maldivler ve Malta, sırasıyla kilometrekareye 1.719 ve 1.514 kişi ile dördüncü ve beşinci en kalabalık ülkelerdir.

Sıra Ülke Nüfus Yoğunluğu (km kare arazi alanı başına düşen kişi)
1 Moğolistan 2
2 Namibya 3
3 Avustralya 3
4 İzlanda 4
5 Surinam 4

Moğolistan, kilometrekareye sadece 2 kişi ile dünyanın en seyrek nüfuslu ülkesidir. 1,6 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar ve yaklaşık 3,3 milyon nüfusu vardır. Kilometrekareye 3 kişi düşen Namibya ve Avustralya, nüfus yoğunluğunun en az olduğu ikinci ülkeler. Namibya, Sahra altı Afrika’nın en kurak ülkesidir. 825.615 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve 2.75 milyon nüfusa sahiptir. Avustralya dünyanın en büyük altıncı ülkesi (7,7 milyon kilometrekare) olmasına rağmen 25,7 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

İzlanda ve Surinam, sırasıyla kilometrekareye 2,1 ve 2,9 kişi ile en seyrek nüfuslu 4. ve 5. ülkelerdir. İzlanda yaklaşık 103.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve 357.000 kişiye ev sahipliği yapar. Ancak, çoğu insan güneybatı bölgelerinde yaşıyor. Surinam’da yaklaşık 542.000 kişi yaşıyor ve 163.821 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve ormanlar toplam arazi alanının %80’ini oluşturuyor.

Dünya Genelinde Nüfus Dağılımı

En son Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya nüfusu 7,6 milyardır (2019). 1800’de 1 milyar olan dünya nüfusu 6,8 milyara ulaştı. Bununla birlikte, nüfus artışı son 50 yılda %2,2’den %1,1’e düşmüştür. Olumlu nüfus artışına rağmen, dünya bölgeleri ve kıtaları yıllar içinde karışık bir büyüme yaşadı.

Nüfusun Arttığı Bölgeler

Birkaç istisna dışında, dünyanın çoğu kıtası ve bölgesi, güçlü nüfus artışı yaşamaya devam ediyor. Yüzölçümü ve nüfus bakımından dünyanın en büyük kıtası olan Asya, nüfusu artan kıtalardan biridir. Asya-Pasifik bölgesi, 2013 yılında yaklaşık 4,3 milyar nüfusa veya dünya nüfusunun %60’ına sahipti. Şu anda 4,5 milyardan fazla insan Asya’da, 2,3 milyarı Doğu Asya ve Pasifik’te ve 1,8 milyarı Güney Asya’da yaşıyor. Kıta, dünyanın en kalabalık iki ülkesine ev sahipliği yapmaktadır; Çin ve Hindistan. Asya’daki nüfus artışına rağmen, büyüme hızı %0,96’ya yavaşladı.

Asya alt bölgelerine ek olarak, Sahra altı Afrika da pozitif nüfus artışı gösteriyor. Sahra Altı Afrika, Sahra altı Afrika ülkelerinden oluşur. Bu bölgenin nüfusu 2009 yılında (2019) yaklaşık 1,1 milyar olan nüfusun 845.7 milyonuydu. Yıllık nüfus artış hızı %2,3 olan BM, bölgenin 2050 yılına kadar 2 ila 2,5 milyar arasında bir nüfusa sahip olacağını tahmin ediyor.

Avrupa ve Orta Avrupa bölgesi, yaklaşık 921,1 milyonluk bir nüfusa veya toplam dünya nüfusunun %12,1’ine sahiptir. Bölge, 1960 ve 1993 yılları arasında yıllık %1.2’lik bir büyüme oranıyla istikrarlı bir nüfus artışı yaşadı. Ancak, 1994 ve 2004 yılları arasında %0,5’in altında bir büyüme oranı kaydetmiştir. Bölge nispeten düşük nüfus artışına sahip olsa da, çoğu ülke artan yaşam beklentisi ve göç nedeniyle artan nüfusa sahiptir.

Nüfusun Azaldığı Bölgeler

Orta Avrupa ve Baltıklar, muhtemelen son otuz yılda istikrarlı bir nüfus düşüşü yaşayan dünyadaki tek bölgelerdir. Yaklaşık 102,3 milyonluk bir nüfusa veya 1989’da 110,8 milyon olan nüfus artışının -%8,3’üne sahiptir.

2100’E Kadar En Nüfuslu Ülkeler

Bu tablo tahmini verileri göstermektedir.

Sıra Ülke Tahmini Nüfus (2100)
1 Hindistan 1.090.000.000
2 Nijerya 791.000.000
3 Çin 732.000.000
4 Amerika Birleşik Devletleri 336.000.000
5 Pakistan 248.000.000
6 DR Kongo 246.000.000
7 Endonezya 229.000.000
8 Etiyopya 223.000.000
9 Mısır 199.000.000
10 Tanzanya 186.000.000

BM tahminlerine göre 21. yüzyılın sonunda dünya nüfusu 11 milyarı aşacak. Dünya nüfusu önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaya devam edecek olsa da, 2064 yılı civarında 9,7 milyara ulaşabilir. Afrika ülkelerinin nüfus bazında ilk on ülke listesine hakim olacağı tahmin ediliyor. 2100 yılına kadar sadece Çin, Hindistan, ABD, Pakistan ve Endonezya ilk on içinde yer alacak.

Hindistan, genel olarak azalan nüfus artışına rağmen, 1,1 milyar insanla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin’i geçecek. Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, 791 kişiyle en kalabalık ikinci ülke olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nden on kat daha küçük olan Nijerya, büyük ölçüde yüksek doğurganlık oranları ve geniş ailelere duyulan ihtiyaç gibi kültürel faktörler nedeniyle 2100’den sonra istikrarlı bir nüfus artışı yaşamaya devam edecek. Çin’in nüfusu neredeyse yarı azalarak 730 milyon kişiye düşerken, ABD nüfusu 10 milyon artarak 336 milyona yükselerek Çin’i en kalabalık dördüncü ülke yapacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Mısır ve Tanzanya da 2100 yılına kadar en kalabalık on ülke listesinde yer alacak.

Sahra Altı Afrika, çeşitli faktörler nedeniyle 2100 yılına kadar nüfus artışı yaşayacak. Afrika’daki nüfus artışının nedenlerinden biri yüksek doğurganlıktır. Çoğu Afrika ülkesinde doğurganlık oranı kadın başına en az 3.5 doğumdur. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde doğurganlık hızı kadın başına 4,53 doğum iken, Nijerya’da doğurganlık hızı kadın başına 4,85 doğumdur. Doğurganlığa ek olarak, erken annelik de nüfus artışına katkıda bulunacaktır. Çoğu kadın erken anne olur ve çoğul gebelik yaşayabilir. Diğer faktörler arasında geniş aileler için kültürel bir tercih ve azalan ölüm oranları yer alıyor.

Dünya Nüfus Sıralaması

Sıra Ülke Toplam nüfus
1 Çin 1.397.715.000
2 Hindistan 1.366.417.750
3 Amerika Birleşik Devletleri 328.239.520
4 Endonezya 270.625.570
5 Pakistan 216.565.320
6 Brezilya 211.049.530
7 Nijerya 200.963.600
8 Bangladeş 163.046.160
9 Rusya Federasyonu 144.373.540
10 Meksika 127.575.530
11 Japonya 126.264.930
12 Etiyopya 112.078.730
13 Filipinler 108.116.620
14 Mısır, Arap Cum. 100.388.070
15 Vietnam 96.462.110
16 Kongo, Dem. Rep. 86,790,570
17 Türkiye 83.429.620
18 Almanya 83.132.800
19 İran, İslam Cumhuriyeti 82.913.910
20 Tayland 69.625.580
21 Fransa 67.059.890
22 Birleşik Krallık 66.834.400
23 İtalya 60.297.400
24 Güney Afrika 58.558.270
25 Tanzanya 58.005.460
26 Myanmar 54.045.420
27 Kenya 52.573.970
28 Kore Cumhuriyeti 51.709.100
29 Kolombiya 50.339.440
30 ispanya 47.076.780
31 Arjantin 44.938.710
32 Ukrayna 44.385.150
33 Uganda 44.269.590
34 Cezayir 43.053.050
35 Sudan 42.813.240
36 Irak 39.309.780
37 Afganistan 38.041.750
38 Polonya 37.970.870
39 Kanada 37.589.260
40 Fas 36.471.770
41 Suudi Arabistan 34.268.530
42 Özbekistan 33.580.650
43 Peru 32.510.450
44 Malezya 31.949.780
45 Angola 31.825.290
46 Gana 30.417.860
47 Mozambik 30.366.040
48 Yemen, Rep. 29.161.920
49 Nepal 28.608.710
50 Venezuela, RB 28.515.830
51 Madagaskar 26.969.310
52 Kamerun 25.876.380
53 Fildişi Sahili 25.716.540
54 Kore, Dem. Halk Cumhuriyeti 25.666.160
55 Avustralya 25.364.310
56 Nijer 23,310,720
57 Sri Lanka 21.803.000
58 Burkina Faso 20.321.380
59 Mali 19.658.030
60 Romanya 19.356.540
61 Şili 18.952.040
62 Malawi 18.628.750
63 Kazakistan 18.513.930
64 Zambiya 17.861.030
65 Ekvador 17.373.660
66 Hollanda 17.332.850
67 Suriye Arap Cumhuriyeti 17.070.130
68 Guatemala 16.604.030
69 Kamboçya 16.486.540
70 Senegal 16.296.360
71 Çad 15.946.880
72 Somali 15.442.910
73 Zimbabve 14.645.470
74 Gine 12.771.250
75 Ruanda 12.626.950
76 Benin 11.801.150
77 Tunus 11.694.720
78 Burundi 11,530,580
79 Bolivya 11.513.100
80 Belçika 11.484.060
81 Küba 11.333.480
82 Haiti 11.263.080
83 Güney Sudan 11.062.110
84 Dominik Cumhuriyeti 10.738.960
85 Yunanistan 10.716.320
86 Çek Cumhuriyeti 10.669.710
87 İsveç 10.285.450
88 Portekiz 10.269.420
89 Ürdün 10.101.690
90 Azerbaycan 10.023.320
91 Birleşik Arap Emirlikleri 9.770.530
92 Macaristan 9.769.950
93 Honduras 9.746.120
94 Belarus 9.466.860
95 Tacikistan 9.321.020
96 İsrail 9.053.300
97 Avusturya 8.877.070
98 Papua Yeni Gine 8.776.110
99 İsviçre 8.574.830
100 Gitmek 8.082.370
101 Sierra Leone 7.813.220
102 Lao PDR 7.169.450
103 Paraguay 7.044.640
104 Bulgaristan 6,975,760
105 Sırbistan 6,944,980
106 Lübnan 6.855.710
107 Libya 6.777.450
108 Nikaragua 6.545.500
109 Kırgız Cumhuriyeti 6.456.900
110 El Salvador 6.453.550
111 Türkmenistan 5,942,090
112 Danimarka 5.818.550
113 Singapur 5,703,570
114 Finlandiya 5.520.310
115 Slovak cumhuriyeti 5.454.070
116 Kongo Cumhuriyeti 5.380.510
117 Norveç 5.347.900
118 Kosta Rika 5.047.560
119 Umman 4.974.990
120 İrlanda 4.941.440
121 Liberya 4.937.370
122 Yeni Zelanda 4.917.000
123 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.745.190
124 Batı Şeria ve Gazze 4.685.310
125 Moritanya 4.525.700
126 Panama 4.246.440
127 Kuveyt 4.207.080
128 Hırvatistan 4.067.500
129 Gürcistan 3.720.380
130 Uruguay 3.461.730
131 Bosna Hersek 3.301.000
132 Moğolistan 3.225.170
133 Eritre 3.213.970
134 Ermenistan 2.957.730
135 Jamaika 2.948.280
136 Arnavutluk 2.854.190
137 Katar 2.832.070
138 Litvanya 2.786.840
139 Moldova 2.657.640
140 Namibya 2.494.530
141 Gambiya 2.347.710
142 Botsvana 2.303.700
143 Gabon 2.172.580
144 Lesoto 2.125.270
145 Slovenya 2.087.950
146 Kuzey Makedonya 2.083.460
147 Gine-Bissau 1.920.920
148 Letonya 1.912.790
149 Bahreyn 1.641.170
150 Trinidad ve Tobago 1.394.970
151 Ekvator Ginesi 1.355.990
152 Estonya 1.326.590
153 Doğu Timor 1.293.120
154 Mauritius 1.265.710
155 Kıbrıs 1.198.580
156 Eswatini 1.148.130
157 Cibuti 973.560
158 Fiji 889.950
159 Komorlar 850.890
160 Guyana 782.770
161 Butan 763.090
162 Solomon Adaları 669.820
163 Karadağ 622.140
164 Lüksemburg 619.900
165 Surinam 581.360
166 Cabo Verde 549.930
167 Maldivler 530.950
168 Malta 502.650
169 Brunei Darüsselam 433.290
170 Belize 390.350
171 Bahamalar 389.480
172 İzlanda 361,310
173 Vanuatu 299.880
174 Barbados 287.020
175 Sao Tome ve Principe 215.060
176 Samoa 197.100
177 St. Lucia 182.790
178 Kiribati 117.610
179 Mikronezya Fed. Sts. 113.810
180 Grenada 112.000
181 St. Vincent ve Grenadinler 110.590
182 Tonga 104.490
183 Seyşeller 97.630
184 Antigua ve Barbuda 97.120
185 Andorra 77.140
186 Dominika 71.810
187 Marşal Adaları 58.790
188 St. Kitts ve Nevis 52.830
189 Monako 38.960
190 Lihtenştayn 38.020
191 San Marino 33.860
192 Palau 18.010
193 Nauru 12.580
194 Tuvalu 11.650
195 Vatikan Şehri 825

Nüfusa Göre Bölgeler

Aşağıdaki tablo, bölge nüfusu ve bağımlılıkları göstermektedir. Bu coğrafi varlıklar kesinlikle ülke olarak kabul edilmez, aksine diğer ülkelerle ilişkilidir.

Sıra Bölge / Bağımlılık İlgili Ülke Toplam nüfus
1 Tayvan Çin 23.568.378
2 Hong Kong Çin 7.500.700
3 Porto Riko Amerika Birleşik Devletleri 3.193.694
4 Kosova Tartışmalı, Sırbistan hak iddia ediyor 1,873,160
5 Makao Çin 682.800
6 Fransız Polinezyası Fransa 275.918
7 Yeni Kaledonya Fransa 271.407
8 Guam Amerika Birleşik Devletleri 168.485
9 Curacao Hollanda 163.424
10 Aruba Hollanda 116.576
11 Jersey Birleşik Krallık 107.800
12 Man Adası Birleşik Krallık 83.314
13 Aziz Martin Fransa 77.741
14 Bermuda Birleşik Krallık 71.176
15 Cayman Adaları Birleşik Krallık 65.813
16 Guernsey Birleşik Krallık 62.792
17 Grönland Danimarka 56.225
18 Amerikan Samoası Amerika Birleşik Devletleri 55.100
19 Kuzey Mariana Adaları Amerika Birleşik Devletleri 53.883
20 Faroe Adaları Danimarka 52.110
21 Turks ve Caicos Adaları Birleşik Krallık 42.953
22 Sint Maarten Hollanda 41.486
23 Cebelitarık Birleşik Krallık 34.003
24 Britanya Virjin Adaları Birleşik Krallık 30.030
25 Dikelya ve Akrotiri Birleşik Krallık 18.195
26 Cook Adaları Yeni Zelanda 17.459
27 Anguilla Birleşik Krallık 14.731
28 Wallis ve Futuna Fransa 11.558
29 Saint Barthelemy Fransa 9.961
30 Saint Pierre ve Miquelon Fransa 5.997
31 Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha Birleşik Krallık 5.633
32 Montserrat Birleşik Krallık 4.649
33 Falkland Adaları (Islas Malvinas) Birleşik Krallık 3.398
34 Svalbard Norveç 2.939
35 Noel Adası Avustralya 1.843
36 Norfolk Adası Avustralya 1.748
37 Niue Yeni Zelanda 1.620
38 Tokelau Yeni Zelanda 1.499
39 Paracel Adaları Çin, Vietnam ve Tayvan arasında ihtilaflı 1000’in üstünde
40 Cocos (Keeling) Adaları Avustralya 544
41 Pitcairn Adaları Birleşik Krallık 50
@GenelPara
GenelPara
GenelPara olarak canlı döviz kurları, anlık altın fiyatları, hisse yorumları, kripto para piyasasını, bankacılık işlemlerini, ekonomi ve finans'a ait daha birçok farklı içerikleri siz değerli takipçilerimiz için paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bize sorabilirsiniz veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.