Hazine Bonosu Nedir, Bono Nasıl Hesaplanır?

Hazine Bonosu Nedir, Bono Nasıl Hesaplanır?
Finansal Terimler - 1 sene önce

Hazine Bonosu Nedir

Bir Hazine Bonosu (Tahvil Bonosu), bir yıl veya daha kısa vadeli ve Hazine Bakanlığı tarafından desteklenen kısa vadeli bir T.C. devlet borç yükümlülüğüdür . Hazine bonoları genellikle satılmaktadır mezhepler 1000 ₺. Ancak bazıları, rekabetçi olmayan tekliflerde maksimum 5 milyon ₺ ‘lık bir değere ulaşabilir. 1 Bu menkul kıymetler, genellikle düşük riskli ve güvenli yatırımlar olarak kabul edilmektedir.

Hazine Bakanlığı, ihaleler sırasında rekabetçi ve rekabetçi olmayan bir ihale süreci kullanarak Hazine Bonosu satmaktadır. Rekabetçi olmayan teklifler alınan tüm rekabetçi tekliflerin ortalamasını temel alan bir fiyata sahiptir. T-Tahviller yüksek net maddi değere sahip olma eğilimindedir.

TEMEL ÇIKARIMLAR

 • Hazine Bonosu, T.C. Azami vadesi bir yıl olan ve Hazine tarafından teminat altına alınan kısa vadeli bir borçlanma aracıdır.
 • Hazine bonoları genellikle 1.000 TL cinsinden satılır ve bazıları maksimum 5 milyon TL’ye ulaşır.
 • Vade ne kadar uzun olursa, tahvilin yatırımcıya ödediği faiz oranı o kadar yüksek olur.

Tahvil Bonosu

T.C. Hükümeti, okullar ve otoyollar inşa etmek gibi çeşitli kamu projelerini finanse etmek için tahvil ihraç ediyor. Bir yatırımcı bir T-Bill satın aldığında, T.C. Hükümet, yatırımcıya etkin bir şekilde senet yazar. Tahviller, T.C. Hükümet tarafından desteklendiği için güvenli ve muhafazakar bir yatırım olarak kabul edilir.

T-Tahviller genellikle vadeye kadar elde tutulur. Ancak, bazı sahipler, vadesinden önce nakde çevirmek ve yatırımlarını ikincil piyasada yeniden satarak kısa vadeli faiz kazançlarını gerçekleştirmek isteyebilirler.

T-Bono Vadeleri

Tahvil vadeleri birkaç gün ile 52 hafta arasında değişebilir, ancak genel vadeler 4, 8, 13, 26 ve 52 haftadır. Vade ne kadar uzun olursa, tahvilin yatırımcıya ödediği faiz oranı o kadar yüksek olur.

T-Fatura Geri Alımları ve Kazanılan Faiz

Tahviller, poliçenin nominal değerinden veya nominal değerinden, indirimli olarak ihraç edilir; bu, satın alma fiyatının poliçenin nominal değerinden daha düşük olduğu anlamına gelir. Örneğin, 1.000 TL’lik bir fatura, yatırımcıya ürünü satın almak için 950 TL’ye mal olabilir.

Bononun vadesi geldiğinde, yatırımcıya satın alınan bononun nominal değeri (nominal değeri) ödenecektir. Nominal tutar satın alma fiyatını aşarsa aradaki fark yatırımcı için yaratılan faizdir. T-Bonoları, kupon bonoları gibi dönemsel faiz ödemeleri yapmaz, ancak T-Bonoları faizsizdir ve bu, vade sonunda ödenen tutara yansıtılır.

Hazine Bonosu Nedir, Bono Nasıl Hesaplanır?

T-Bill Vergi Hususları

Devlet tahvillerinin faiz geliri, eyalet ve yerel gelir vergilerinden muaftır. Ancak, faiz geliri federal gelir vergisine tabidir. Yatırımcılar, daha fazla vergi bilgisi için Hazine Doğrudan web sitesinin araştırma bölümüne erişebilir.

Tahvil Satın Alma

Önceden ihraç edilmiş tahviller, bir komisyoncu aracılığıyla ikincil piyasadan satın alınabilir. Hazine Bonolarının yeni ihraçları, Hazine Direkt web sitesindeki devlet müzayedelerinde satın alınabilir. Müzayede yoluyla satın alınan hazine bonoları, ihale yoluyla değerlenir. Teklifler, rekabetçi veya rekabetçi olmayan teklifler olarak adlandırılır. Diğer teklif sahipleri, aşağıdakiler gibi bir boru hattı yoluyla satın alan dolaylı teklif sahipleri olabilir: B. bir banka veya bir bayi. İstekliler, kendi adlarına satın alma doğrudan teklif sahipleri de olabilir. Teklif verenler, özel yatırımcılardan hedge fonlarına, bankalara ve piyasa yapıcılara kadar çeşitlilik gösterir.

Rekabetçi bir teklif, T-Faturasının nominal değerinden indirimli bir fiyat belirler ve T-Fatura’dan almak istediğiniz getiri oranını belirlemenize olanak tanır. Rekabetçi olmayan ihale açık artırmaları, yatırımcıların belirli bir TL tutarında banknot satın almak için teklif vermelerini sağlar. Yatırımcıların elde ettiği getiri, tüm teklif sahiplerinin ortalama açık artırma fiyatına dayanmaktadır.

Rekabetçi teklifler, yerel bir banka veya lisanslı komisyoncu aracılığıyla yapılır. Perakende yatırımcılar, HazineDirect’in web sitesi aracılığıyla rekabetçi olmayan teklifler verebilirler. Tamamlandığında, T-Bill’in satın alınması, teklifin şartlarına göre yatırdığınız parayı borçlu olduğunuza dair bir hükümet beyanı işlevi görür.

T-Bill Yatırım Artıları ve Eksileri

Hazine bonoları, yatırımcılar için mevcut en güvenli yatırımlardan biridir. Ancak bu güvenliğin bir bedeli olabilir. Tahviller, düzenli bir gelir yaratabilecek sabit bir faiz oranı öderler. Ancak, faiz oranları yükseldiğinde, faiz oranları genel piyasaya göre daha az cazip olduğu için mevcut Hazine bonoları lehine düşüyor. Sonuç olarak, Hazine bonoları faiz oranı riski taşır, yani mevcut tahvil sahipleri gelecekte faiz oranları yükselirse kaybetme riski taşırlar.

Devlet tahvillerinin temerrüt riski olmamasına rağmen, getirileri genellikle şirket tahvillerinden ve bazı mevduat sertifikalarından daha düşüktür. Hazine bonoları dönemsel faiz ödemediğinden tahvilin nominal değerine göre indirimli fiyattan satılır. Tahvil vadesi geldiğinde, satın alma fiyatı ile nominal değer arasındaki farka göre gelir tahakkuk ettirilir.

Ancak erken satılırlarsa, satış anında tahvil fiyatlarının nerede işlem gördüğüne bağlı olarak bir kazanç veya kayıp olabilir. Diğer bir deyişle, erken satış durumunda, T-bononun satış fiyatı orijinal alış fiyatından daha düşük olabilir.

Artıları

 1. Hazine Bonosu T.C. Devlet garantisi olduğu için temerrüt riski yoktur.
 2. Tahviller, yalnızca 100 TL’lık bir minimum yatırım gereksinimi sunar.
 3. Faiz geliri, eyalet ve yerel gelir vergilerinden muaftır ancak federal gelir vergilerine tabidir.
 4. Yatırımcılar ikincil tahvil piyasasında kolaylıkla Hazine bonosu alıp satabilirler.

Eksileri

 1. T-Tahviller, diğer borçlanma senetlerine ve mevduat sertifikalarına (CD’ler) kıyasla düşük getiri sunar.
 2. T-Bill, vadeye kadar kupon (faiz ödemesi) ödemez.
 3. Tahvil takasları, sabit getirili menkul kıymetler arayan yatırımcılar için nakit akışını engelleyebilir.
 4. Tahviller faiz oranı riskine tabidir, bu da yükselen faiz oranlarının olduğu bir ortamda daha az çekici hale gelebileceği anlamına gelir.

T-Bill Fiyatlarını Neler Etkiler?

Hazine Bonosu Nedir, Bono Nasıl Hesaplanır?

T-Tahvil fiyatları diğer borçlanma senetlerine benzer şekilde dalgalanmaktadır. Makroekonomik koşullar, para politikası ve genel devlet tahvili arz ve talebi dahil olmak üzere birçok faktör tahvil fiyatlarını etkileyebilir.

Vade Tarihleri

Daha uzun vadeli tahviller, daha kısa vadeli tahvillerden daha yüksek getiriye sahip olma eğilimindedir. Diğer bir deyişle, kısa vadeli Hazine bonoları, uzun vadeli Hazine bonolarına göre daha az iskonto edilmektedir. Daha uzun vadeler, kısa vadeli tahvillerden daha yüksek getiri sağlar, çünkü enstrümanlar daha yüksek risk faktörüne sahiptir, yani faiz oranlarının yükselme olasılığı daha yüksektir. Gelişmekte olan piyasa faiz oranları, sabit geliri daha az çekici hale getiriyor.

Market riski

Yatırımcı risk iştahı fiyatları etkiler. Hisse senedi gibi diğer yatırımlar daha az riskli göründüğünde ve T.C. Ekonomi genişlediğinde T-Bond fiyatları düşme eğilimindedir. Tersine, durgunluk sırasında yatırımcılar paraları için güvenli bir sığınak olarak Hazine bonolarına yatırım yapma eğilimindedir ve bu güvenli ürünlere olan talebi arttırır. Tahviller, T.C. Hükümetinin tam güveni ve kredibilitesiyle desteklenen bu şirketler, piyasanın risksiz getiriye en yakın olduğu kabul ediliyor.

Federal rezerv

Federal Rezerv tarafından Federal Fon Oranı ile belirlenen para politikası da T-Bond fiyatları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Federal Fon Oranı, bankaların diğer bankaların gecelik mevduatlarından borç para vermek için talep ettiği oranı ifade eder. Fed, para politikasını ve ekonomide paranın mevcudiyetini kısıtlamak veya genişletmek için faiz oranlarını yükseltir veya düşürür. Daha düşük bir faiz oranı, bankaların daha fazla borç vermesini sağlarken, daha yüksek bir federal fon oranı, bankaların borç verebileceği sistemdeki parayı azaltır.

Sonuç olarak, Fed’in eylemleri, T-bonolardakiler de dahil olmak üzere kısa vadeli faiz oranlarını etkiliyor. Yüksek bir federal fon oranı, parayı devlet tahvillerinden daha yüksek getirili yatırımlara yönlendirme eğilimindedir. T-bonosu oranı sabit olduğu için, yatırımcılar, FED faiz oranlarını yükselttiğinde, T-bonosu oranları daha az çekici olduğu için Hazine bonolarını satma eğilimindedir. Tersine, Fed faiz oranlarını düşürdüğünde, yatırımcılar daha yüksek getirili T-bonoları satın alırken mevcut tahvillere nakit akışı fiyatları yükseltir.

Federal Rezerv ayrıca devlet tahvillerinin en büyük alıcılarından biridir. Federal Rezerv Hükümet tahvil satın aldığında, satıcılar tahvil fiyatları yükselirken harcamak veya yatırım yapmak için fon elde ettiğinden, ekonomi genelinde para arzı artar. Bankalara yatırılan fonlar, finansal kuruluşlar tarafından işletmelere ve bireylere kredi sağlamak için kullanılır, böylece ekonomik aktivite artar.

Şişirme

Hazine bonoları da ekonomideki yükselen fiyatların hızını ölçen enflasyonla rekabet etmek zorundadır. Tahviller piyasadaki en likit ve en güvenli borç şekli olmasına rağmen, enflasyon oranı T-bono getirisinden daha yüksek olduğunda daha az yatırımcı satın alma eğilimindedir. Örneğin, bir yatırımcı, enflasyonu %3 olan %2’lik bir T-Bond satın alırsa, yatırımcı yatırımda reel olarak net zarara uğrayacaktır. Sonuç olarak, yatırımcılar onları satıp daha yüksek getirili yatırımlara yöneldikçe, enflasyon dönemlerinde tahvil fiyatları düşme eğilimindedir.

Hazine Bonosu Alımının Örneği

Örnek olarak, bir yatırımcının 950₺’lık rekabetçi bir teklifle 1.000₺’lık bir T-Bill satın aldığını varsayalım. T-Bond olgunlaştığında, yatırımcı 1.000₺ alır ve yatırımdan 50₺ faiz kazanır. Yatırımcının en azından alış fiyatını geri alması garantilidir, ancak T.C. Bankası hazine bonolarını desteklediğinden, faiz tutarının da kazanılması gerekir.

Daha önce de belirtildiği gibi, Hazine yıl boyunca yeni tahvil ihaleleri düzenlemektedir. 28 Mart 2019’da Hazine, 97.613778 TL’den 100 TL nominal değerli 52 haftalık T-Bonoları ihraç etti. Başka bir deyişle, 1000 TL’lik bir T-fatura için yaklaşık 970 TL’ye mal olacak.

@GenelPara
GenelPara
GenelPara olarak canlı döviz kurları, anlık altın fiyatları, hisse yorumları, kripto para piyasasını, bankacılık işlemlerini, ekonomi ve finans'a ait daha birçok farklı içerikleri siz değerli takipçilerimiz için paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bize sorabilirsiniz veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.