GSYİH ve GSMH Nedir? GSYİH Hesaplama

GSYİH ve GSMH Nedir? GSYİH Hesaplama
Finansal Terimler - 2 sene önce

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülkenin bitmiş yerli mal ve hizmetlerinin belirli bir süre içindeki değeridir. İlgili ancak farklı bir ölçü olan gayri safi milli hasıla (GSMH), bir ülkenin sakinlerinin belirli bir süre boyunca sahip olduğu tüm bitmiş mal ve hizmetlerin değeridir.

Hem GSYİH hem de GSMH, bir ülke ekonomisinin en yaygın kullanılan ölçütlerinden ikisidir ve her ikisi de belirli bir süre boyunca üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini temsil eder.

Her birinin ekonominin kapsamını nasıl tanımladığı konusunda farklılıklar vardır. GSYİH, ekonominin yorumunu ülkenin coğrafi sınırlarıyla sınırlarken, GSMH’yi yurt dışındaki vatandaşlarının net ekonomik faaliyetlerini içerecek şekilde genişletir.

TEMEL ÇIKARIMLAR

  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), bir ülkenin genel ekonomik çıktısının yaygın olarak kullanılan ölçüleridir.
  • GSYİH, bir ülkenin sınırları içinde hem vatandaşlar hem de vatandaş olmayanlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin değerini ölçer.
  • GSMH, yalnızca bir ülkenin vatandaşları tarafından üretilen, ancak hem yurt içinde hem de yurt dışında üretilen mal ve hizmetlerin değerini ölçer.
  • GSYİH, küresel ekonomiler tarafından en yaygın kullanılanıdır. Amerika Birleşik Devletleri 1991’de GSYİH’yı kullanmayı bıraktı ve kendisini diğer ekonomilerle karşılaştırmak için bir ölçü olarak GSYİH’yi benimsedi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Nedir

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla veya GSYİH, bir ülke ekonomisinin genel sağlığını ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılan en temel göstergedir. Bir ülkenin yurt içinde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir. GSYİH önemli bir rakam çünkü ekonominin büyüyüp büyümediği hakkında fikir veriyor.

GSYİH’nın hesaplanması, özel tüketimin veya tüketici harcamalarının, devlet harcamalarının, ticari yatırımların ve net ihracatın ihracat eksi ithalatın eklenmesini içerir. Her bileşene kısa bir genel bakış:

  • Tüketim: Ülkede hane halkı tarafından satın alınan ve tüketilen mal ve hizmetlerin tüketim değeri. Bu, GSYİH’nın çoğunu oluşturur.
  • Devlet Harcamaları: Mevcut kullanım için tüm devlet harcamaları, yatırımları ve ödemeleri
    Kurumsal Sermaye Harcamaları: Sabit kıymetlerin ve özel şirketler tarafından satılmayan hisselerin satın alınmasına yönelik harcamalar
  • Net İhracat: Ülkenin ticaret dengesini (YİD) temsil eder; pozitif bir sayının GSYİH’yi arttırdığı yer, çünkü ülke ithal ettiğinden daha fazlasını ihraç ediyor ve bunun tersi de geçerli.

Enflasyonist baskılara maruz kalan GSYİH, reel ve nominal olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Bir ülkenin reel GSYİH’si, enflasyonu hesaba kattıktan sonra ekonomik çıktıdır, nominal GSYİH ise enflasyonu hesaba katmadan çıktıdır. Nominal GSYİH, genellikle reel GSYİH’den daha yüksektir çünkü enflasyon pozitif bir sayıdır. Bir yılın farklı dönemlerini karşılaştırmak için kullanılır. Ancak, iki veya daha fazla yıllık GSYİH’ler, reel GSYİH kullanılarak karşılaştırılır.

GSYİH, iki veya daha fazla ekonominin performansını karşılaştırmak için kullanılabilir ve bir ülkedeki yatırım kararlarına önemli bir girdi olarak hizmet eder. Ayrıca, hükümetin yerel ekonomik büyümeyi yönlendirmek için politikayı şekillendirmesine yardımcı olur.

GSYİH arttığında, ekonominin büyüdüğü anlamına gelir. Tersine, ekonomi düştüğünde küçülür ve bunun sonucunda zarar görebilir. Ancak ekonomi, enflasyonun yükseldiği noktaya kadar büyürse, bir ülke tam üretim kapasitesine ulaşabilir. Merkez bankaları daha sonra devreye girecek ve büyümeyi yavaşlatmak için para politikasını sıkılaştıracak. 1 Faiz oranları yükseldiğinde tüketici ve iş güveni düşer. Bu aşamalarda, para politikası gevşetilir ve büyüme teşvik edilir.

Buna göre, yılda 75.000 dolar kazanan bir aile ideal olarak gelir aralığında kalmalıdır. Ailenin ev almak, araba kiralamak gibi giderleri bazen gelirlerini aşsa da bir süre sonra tekrar sınırlara ulaşıyor. Uzun süreli negatif GSYİH süreleri, i. H. Üretimden daha fazla harcama ekonomiye zarar verebilir. İş kayıplarına ve üretim kapasitesinin boşa gitmesine yol açar.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Nedir

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), bir ülkenin ekonomik performansını ölçmek için kullanılan bir diğer önemli rakamdır. GSYİH, bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin değerine bakarken, GSMH, bir ülkenin tüm vatandaşları tarafından hem yurtiçinde hem de yurtdışında üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değeridir.

GSYİH, yerel/ulusal ekonominin bir göstergesiyken, GSMH, vatandaşlarının ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunduğunu temsil eder. Vatandaşlığı etkiler, ancak konumu gözden kaçırır. Bu nedenle, GSMH’nın yabancıların üretimini içermediğini belirtmek önemlidir.

Örneğin, gelirini Kanada’ya transfer eden bir Kanadalı NFL oyuncusu veya hisselerinden temettü gelirini Almanya’ya transfer eden bir Alman yatırımcı GSMH’dan hariç tutulacaktır. Öte yandan, ABD merkezli bir haber muhabiri Güney Kore’ye gönderilip Kore’ye gelir gönderiyorsa veya ABD merkezli bir havayolu denizaşırı operasyonlardan gelir elde ediyorsa, her ikisi de ülkenin GSMH’sine olumlu katkıda bulunur.

GSMH, tüketim, devlet harcamaları, işletme yatırımı ve net ihracat (ihracat eksi ithalat) ile yerli ve yabancı yatırımlardan elde edilen net işletme geliri toplanarak hesaplanabilir. Bu rakam daha sonra yabancıların ve şirketlerin yerli yatırımlardan elde ettikleri net gelirden düşülmektedir.

GSYİH ve GSMH Örnekleri

GSYİH ve GSMH Nedir? GSYİH Hesaplama

Herhangi bir ülke için son iki yıldaki mutlak GSYİH ve GSMH rakamlarına hızlı bir bakış, bunların çoğunlukla senkronize hareket ettiğini gösteriyor. Belirli bir ülkenin GSYİH ve GSMH rakamları arasında, ülkenin ekonomik faaliyetlerinin yurt içinde veya küresel olarak nasıl dağıldığına bağlı olarak nominal bir fark vardır.

Örneğin, dünya çapında faaliyet gösteren birçok Amerikan şirketi, girişimcisi, hizmet sağlayıcısı ve birey, ulusun dış ekonomik faaliyet ve varlıklardan pozitif net girişler oluşturmasına yardımcı olmuştur. Bu, ABD GSYİH’sını artırarak 2016 ve 2017 için ABD GSYİH’sından daha yüksek hale getiriyor.

Son borç krizi nedeniyle uzun süredir mali sıkıntı yaşayan Yunanistan’ın GSYİH’si, GSYİH’sının üzerinde. Bu, vatandaşlarının dış ticaretleri yoluyla daha fazla ürettiklerini ve katkıda bulunduklarını gösteriyor – daha yüksek GSMH’ye net bir katkı. Yunanistan’daki ekonomik krizin ortasında, bir ülkede GSYİH’sini sınırlayabilecek çok fazla yabancı olmayabilir.

Çin, İngiltere, Hindistan ve İsrail gibi diğer ülkeler, kendi GSYİH rakamlarına kıyasla daha düşük GSMH’ye sahiptir. Bu, genel olarak bu ülkelerin ülkeden net bir çıkış gördüklerini gösteriyor. Yurt dışında faaliyet gösteren bu ülkelerin vatandaşları ve şirketleri, bu ülkelerde faaliyet gösteren yabancı vatandaşlar ve şirketlerin gelirlerinden daha az gelir elde etmektedir.

GSYİH’yi GSYİH’nın yüzdesi olarak temsil eden yukarıdaki tablodaki yüzde rakamları (GSMH / GSYİH), iki rakam arasındaki mutlak farkın artı veya eksi% 2 aralığında olduğunu göstermektedir. Bir sayının diğerinden yüksek olup olmadığına bakılmaksızın, farkın minimum olduğu sonucuna varılabilir.

@GenelPara
GenelPara
GenelPara olarak canlı döviz kurları, anlık altın fiyatları, hisse yorumları, kripto para piyasasını, bankacılık işlemlerini, ekonomi ve finans'a ait daha birçok farklı içerikleri siz değerli takipçilerimiz için paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bize sorabilirsiniz veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.